Close

Silová modifikácia

Aj jednoduché kúzla nízkej kategórie dokáže silnejší mág zoslať.

Môže sa ale rozhodnúť, že do nich dá väčšie množstvo energie ako bolo pôvodné kúzlo.

Energiu vloženú do kúzla znázorňuje počet prepojení s bodom sila.

1 prepojenie – kúzlo na 7. kategórií.
2 prepojenia – kúzlo na 6. kategórií
Atd…..

Uvedieme si príklad jednoduchého kúzla „Energetická guľa“

Kúzlo na 7 kategórií

Obrázok znázorňuje schému kúzla.

Oheň pôsobí na telo so silou 7. kategórie.

Navonok to vyzerá ako malý ohníček/pár iskier. 

Uberá 1 život.

Stojí 20 magov

Kúzlo na 5 kategórií

Obrázok znázorňuje schému kúzla.

Oheň pôsobí na telo so silou 5. kategórie.

Navonok to vyzerá ako vcelku veľký oheň.

Uberá 3 životy.

Stojí 40 magov.

Kúzlo na 3 kategórií

Obrázok znázorňuje schému kúzla.

Oheň pôsobí na telo so silou 3. kategórie.

Navonok to vyzerá ako silná ohnivá guľa.

Uberá 5 životov.

Stojí 60 magov.

Elementálna modifikácia

Väčšie množstvo kúziel používa v sebe určitý element. 

Máme 4 základné elementy. Oheň, voda, zem, vzduch. 

Ukážeme si to na jednoduchom kúzle 7. kategórie „Energetická guľa“.

Ohnivá guľa

Obrázok znázorňuje schému kúzla.

Oheň pôsobí na telo so silou 7. kategórie.

Stojí 20 magov.

Vzduchová guľa

Obrázok znázorňuje schému kúzla.

Vzduch pôsobí na telo so silou 7. kategórie.

Stojí 20 magov.

Vodná guľa

Obrázok znázorňuje schému kúzla.

Voda pôsobí na telo so silou 7. kategórie.

Stojí 20 magov.

Zemná guľa

Obrázok znázorňuje schému kúzla.

Zem pôsobí na telo so silou 7. kategórie.

Stojí 20 magov.

Smerová modifikácia

Napríklad ohnivé kúzla môžeme rôzne modifikovať. 

Môžeme ohňom škodiť, alebo liečiť ohnivé zranenia. Oheň môžeme presúvať alebo nechať niekde stáť. 

Ohnivá guľa

Oheň pôsobí na telo so 7 kategóriou.

Stojí 20 magov.

Liečenie ohnivého zranenia

Životom pôsobíme na telo aby vyliečilo ohnivé zranenie na 7 kategórií.

Stojí 30 magov.

Ohnivá stena

Oheň sa zhromaždí vo vzduchu na 7. kategórií. 

Stojí 20 magov.

Odolnosť proti ohňu

Telo chránim pred ohňom na 7 kategórií. 

Stojí 20 magov.

Počtová modifikácia

Každé kúzlo môže pôsobiť na určitý počet osôb.

Znázorňuje to množstvo prepojení s telom.

Príklad si ukážeme na jednoduchom kúzle 7. kategórie „Odolnosť voči ohňu“.

Odolnosť proti ohňu pre 1 osobu

Telo sa bráni ohňu na 7 kategórií.

Stojí 20 magov.

Odolnosť proti ohňu pre 3 osoby

3 telá sa bránia proti ohňu na 7 kategórií.

Stojí 40 magov. 

Odolnosť proti ohňu pre 5 osôb

5 tiel sa bráni proti ohňu na 7. kategórií.

Stojí 60 magov.