Close

Veľká dohoda a Hliadky

Na rovnováhu, ktorá medzi svetom Svetla a Tmy vládne, dohliadajú na základe takzvanej Veľkej dohody hliadky. Za každý čin, ktorý rovnováhu naruší, si druhá strana môže pýtať kompenzáciu. Svetlý mág vylieči nevyliečiteľne chorého človeka? Temný mág môže smrteľnú chorobu zoslať na iného.

Iní sa preto vo všeobecnosti vzájomným konfliktom vyhýbajú. V prípade, že k prečinu predsa len dôjde, sa Iný môže obrátiť na príslušnú hliadku.

Obe hliadky majú svojho hlavného veliteľa, ktorý môže vymenovať svojho zástupcu. 

Hliadky sú zložené rôznych oddelení, ktorých zamestnanci zastávajú v rôzne funkcie – podávanie informácií, archivácia, školenie nováčikov a mnohé iné. Na LARPe budú priamo prítomné dve:

  • analytické oddelenie, ktoré poskytuje informácie. Na hre ho budú predstavovať organizátori.
  • operatívne oddelenie – jeho členovia sú cvičení na boj, hliadkujú v teréne a sú privolávaní k špeciálnym udalostiam. Na hre táto úloha pripadne vám, hráčom.

Na obe Hliadky dohliada Inkvizícia – organizácia, ktorá je obom Hliadkám nadradená.

Denná hliadka

Byrokratická organizácia, ktorá hliadkuje hlavne cez deň od 8:00 do 20:00.

Posádku má zloženú z Temných Iných, ktorí dohliadajú na aktivity Svetla – nie len na Nočnú hliadku ale aj na bežných Svetlých Iných. 

Každý Iný dostáva totiž povolenie na vykonanie určité množstvo zásahov podľa kategórie. Denná hliadka udeľuje tieto povolenia Svetlým. Tieto zásahy môže uplatniť na svoje okolie. Ak Iný použije svoju silu na seba samého, nepovažuje sa to za porušenie Dohody, alebo za počítaný zásah. 

Nočná hliadka

Nočná hliadka je veľmi podobná Dennej, funguje však na opačnej strane. 

Je to byrokratická organizácia, ktorá hliadkuje hlavne cez noc od 20:00 do 8:00.

Posádku má zloženú zo Svetlých Iných, ktorí dohliadajú na aktivity Tmy – nie len na Dennú hliadku, ale aj na bežných Temných Iných. 

Každý Iný dostáva totiž povolenie na vykonanie určitého množstva zásahov podľa kategórie. Nočná hliadka udeľuje tieto povolenia Temným. Tieto zásahy môže uplatniť na svoje okolie. Ak Iný použije svoju silu na seba samého, nepovažuje sa to za porušenie dohody, alebo za počítaný zásah. 

Nočná hliadka naviac udeľuje povolenie upírom a vlkolakom na lov ľudí. Vo všeobecnosti platí, že jeden vlkolak alebo upír môže človeka uloviť raz za 5 rokov, inak sa musí živiť zvieracou krvou a mäsom.

Protokol Hliadok

Ide o určité štandardizované postupy pri vykonávaní hliadkarskej služby. Nemusia byť dodržiavané striktne.


Výzva na opustenie šera

Hliadkar má právo vyzvať Iného aby opustil šero, pričom by mal identifikovať svoju hliadkarskú príslušnosť. Ak Iný zo šera nevystúpi, má právo ho zničiť. 

„Nočná hliadka! Vystúpte zo šera!“


Zatýkanie

Zatýkanie by malo obsahovať meno obvineného, hliadku, pre ktorú zatýkajúci pracuje, práva zatknutého a jeho priestupok.

„Fero Mrkvička! Menom Nočnej hliadky vás zatýkame!
Akýkoľvek magický úkon z vašej strany bude považovaný ako prejav nepriateľstva a bez varovania potrestaný. Máte právo požiadať o možnosť vybaviť si všetky svoje ľudské záležitosti. Za vinu vám kladieme neoprávnený zásah tretej kategórie.“


Registračný cejch

Každý Iný má na sebe vypálenú značku –  registračný cejch. Registračný cejch oznamuje, na ktorú stranu (Svetlo/Tma) patrí a z akého mesta pochádza.

Existuje znamenie trestajúceho ohňa, ktorý Iný môže mať priložené k svojmu cejchu. – Cejch trestajúceho ohňa


Cejch trestajúceho ohňa

V prípade, že Iný má na svojom cejchu znamenie trestajúceho ohňa môže hliadkar aktivovať tento cejch, ktorý majiteľa spáli. 

V mene Nočnej hliadky aktivujem tvoj cejch trestajúceho ohňa za zločin nedovoleného útoku na človeka. Nech ťa oheň potrestá.


Právo rovnováhy

Ak Svetlý zabije Temného bez oprávnenia, má Temná strana nárok na smrť Svetlého vraha a zároveň na smrť ďalšieho Svetlého. A naopak.