Close

Zakliatia

Zakliatia sú jednoduché „kúzla“, ktoré dokážu zosielať svetlí a temní mágovia (nie mágovia-liečitelia, obratníci, zariekavači alebo vedmáci). Nemajú diagram a dajú sa vymýšľať na mieste, bez nutnosti kontaktovať orga.

Každé zaklínadlo:

 • sa uvádza formulkou Zaklínam ťa (Zaklínam ťa Svetlom/Tmou, Zaklínam ťa v mene Svetla/Tmy…) tak, aby si bol hráč, na ktorého je zakliate zoslané, vedomý, že sa to stalo

 • má maximálne 5 slov

 • pôsobí na myseľ – aj keď môžete niekoho zakliať tak, aby sa mu zdanlivo dialo niečo fyzické (bolesť, svrbenie, tancovanie…), efekt sa reálne nedeje, postava si to len myslí

 • pôsobí hodinu, pokiaľ nie je priamo v zaklínadle uvedené inak


Príklad hernej situácie

Mágovi Antonovi sa nepáči, že o ňom upír Martin roznáša nepravdivé klebety. Nakoniec mu rupnú nervy a rozhodne sa Martina prekliať. Príde k Martinovi a tak, aby ho Martinov hráč videl a počul, zvolá: „Zaklínam ťa: pri klamstve ťa jazyk páli!na siedmej kategórii.“ Zakliatie na siedmej kategórii ho stojí 10 magov.

Martin si je vedomý, že bol zakliaty. Pri klamaní má pocit, že ho páli jazyk, a to aj napriek tomu, že fyzicky sa mu nič nedeje. 

Keďže Anton nešpecifikoval dĺžku trvania, efekt odznie po jednej hodine a Martin môže klamať ďalej.

Keď sa Anton rozhodne prekliať Martina nabudúce, rozhodne sa trvanie špecifikovať: „Zaklínam ťa Svetlom: rok klamstvo z úst nevypustíš! na siedmej kategórii.

Martinovi sa nepáči, že by mal byť rok zakliaty. Má dve možnosti: požiadať Antona, aby zakliatie zrušil on, alebo si nájsť iného mága na rovnakej alebo silnejšej kategórii, ako bola kategória zaklínadla.

V prípade, že zakliatie ruší zosielateľ, je cena za zrušenie 0. 

Iný mág zaplatí cenu zosielania + 10 magov naviac.

 Martin teda osloví svojho známeho temného mága piatej kategórie, ktorý zaplatí 20 magov (10 ako zosielateľ + 10 naviac) a prehovorí: „Odklínam ťa!/Snímam z teba kliatbu!/Ruším tvoje zakliatie!


Pri zakliatiach vo všeobecnosti platí:

 • mág môže zoslať zakliatie maximálne svojej kategórie (ako mág kategórie 5 dokážem zoslať zakliatie na kategórii 7, 6 a 5)

 • mág môže zoslať zakliatia aj na mága nižšej kategórie (ako mág kategórie 5 dokážem zoslať zakliatie na mága kategórie 2, ale stále len na kategóriách 7, 6 a 5)

 • zakliatie na kategórii 7 stojí 10 magov; cena sa zvyšuje o 10 s každou úrovňou (kat. 7 – 10 magov, kat. 2 – 60 magov)

 • zakliatie dokáže zrušiť mág rovnakej alebo silnejšej kategórie ako kategória zakliatia (ako mág kategórie 5 dokážem rušiť zakliatia zoslané na kategóriach 7, 6 a 5)Ďalej:

 • rušenie zaklínadel je špecifická schopnosť svetlých a temných mágov; zaklínadlá sa nedajú rušiť kúzlom Prelomenie kúzla

 • ak má človek na sebe viac zakliatí, musí si zaplatiť za zrušenie každého z nich (alebo počkať, kým efekt prirodzene odznie)

 • zakliatie NIE JE upírska hypnóza – nemôžete ním niekomu prikázať, aby niečo urobil alebo na niečo zabudol („daj mi svoj amulet“ – nebude fungovať)

 • zaklínadlá, ktorými cieľ na niečo nabádate („chceš mi dať svoj amulet“), budú mať za následok to, že to cieľ bude chcieť, ale nemusí spraviť („máš chuť zbiť šéfa hliadky“ neznamená, že reálne zbijete šéfa hliadky)

Proti zakliatiu sa môžete brániť tak, že navštívite zariekavača alebo vedmu, ktorí dokážu vyrobiť amulet s ochranným kúzlom. Pri výrobe musí byť mág, proti ktorému má amulet chrániť, alebo musí dobrovoľne poskytnúť nejaký svoj predmet.

Upír Martin má už Antonových zakliatí plné zuby. Rozhodne sa využiť svoje vysoké zabezpečenie a dohodne sa s Antonom, že venuje 20 000 eur na charitu, ak ho Anton prestane zaklínať. Anton súhlasí a spolu navštívia miestu vedmu, ktorá vyrobí pre Martina ochranný predmet. Kým Martin predmet nosí, Anton ho nemôže zakliať.