Notice: add_theme_support( 'html5' ) bola volaná nesprávne. Musíte zadať typ poľa. Prosím pozrite si Debugovanie vo WordPress pre viac informácií. (Táto správa bola pridaná vo verzii 3.6.1.) in /home/eventhorizon/event-horizon.sk/hliadky/wp-includes/functions.php on line 5835
Veľká dohoda – Prešporské hliadky
Close

Veľká dohoda

Sme Iní.

Slúžime rôznym silám,

ale v šere niet rozdielu medzi absenciou Tmy

a absenciou Svetla.

Náš boj by dokázal celý svet zničiť.

Preto uzatvárame Veľkú dohodu o prímerí.

Každá strana bude žiť podľa svojich zákonov.

Každá strana bude mať svoje vlastné práva.

Svoje práva a svoje zákony preto navzájom obmedzujeme a prispôsobujeme.

Sme Iní.

Zakladáme Nočnú hliadku,

aby sily Svetla mohli dohliadať na sily Tmy.

Zakladáme Dennú hliadku,

aby sily Tmy mohli dohliadať na sily Svetla.

Za nás všetkých rozhodne Čas.