Close

Veľká dohoda

Sme Iní.

Slúžime rôznym silám,

ale v šere niet rozdielu medzi absenciou Tmy

a absenciou Svetla.

Náš boj by dokázal celý svet zničiť.

Preto uzatvárame Veľkú dohodu o prímerí.

Každá strana bude žiť podľa svojich zákonov.

Každá strana bude mať svoje vlastné práva.

Svoje práva a svoje zákony preto navzájom obmedzujeme a prispôsobujeme.

Sme Iní.

Zakladáme Nočnú hliadku,

aby sily Svetla mohli dohliadať na sily Tmy.

Zakladáme Dennú hliadku,

aby sily Tmy mohli dohliadať na sily Svetla.

Za nás všetkých rozhodne Čas.