Close

Reálie sveta

Pred mnohými rokmi podpísali Dobro a Zlo dohodu, v ktorej obe strany uznali, že nekonečná vojna nemá zmysel. Príslušníci oboch strán sa dohodli na istých pravidlách a povinnostiach a odvtedy žijú (aspoň naoko) v mieri. Títo ľudia si hovoria Iní.

Každý strana disponuje vlastným kontrolným orgánom, ktorý sa nazýva Hliadka.

Denná hliadka (Temná strana) vyráža von za svetla a stará sa o to, aby dobrí mágovia nerobili na uliciach zázraky, alebo z princípu nezabíjali upírov a vlkolakov, ktorí žijú v súlade so zákonom.

Nočná hliadka (Svetlá strana) kontroluje ulice v noci, chytá krvilačných upírov a dohliada na to, aby temní mágovia nezneužívali mier na beztrestné konanie zla.

Šero a Iní

Chvíľa, kedy sa z bežného človeka stáva Iný, je moment prvého vstúpenia do šera.

Šero je niečo ako magická dimenzia, ktorá je pre Iných zdrojom energie. Mágovia z nej čerpajú energiu pre kúzla, upíri sa pomocou neho dokážu regenerovať. Iný pri vstupe do šera zmizne zo sveta, realitu vidí v sivých farbách a spomalene.

Šero má niekoľko hladín a čím hlbšie sa doňho vydáte, tým mocnejších vecí ste schopní. Zároveň sa za pobyt v šere platí životnou energiou a netrénovaného človeka môže dlhší pobyt v šere stáť život.

To, akým spôsobom Iný šero používa, určí jeho príslušnosť k Svetlu alebo Tme. Tí, ktorí pritom myslia predovšetkým na dobro iných ľudí, sa pripoja k Svetlu. Tí, ktorí silu využívajú pre svoj vlastný prospech, patria k Tme.

Nie každý Iný je zároveň členom hliadky. Hliadka je polícia, na ktorú sa môže obrátiť, ak spozoruje opačnú stranu porušovať pravidlá. Iní sa väčšinou venujú svojej vlastnej práci a majú bežné zamestnania, v ktorých sa im podozrivo dobre darí.

Hliadky

Ako Iný si povinný rešpektovať príslušníkov hliadok a hlásiť porušenia Veľkej dohody: dokumentu, ktorým sa príslušníci Svetla a Tmy zaväzujú udržiavať rovnováhu.

Pilierom Veľkej dohody je zásada „oko za oko“. Ak sa Svetlý rozhodne bez povolenia niekomu pomôcť, Tma získa nárok niekomu ublížiť. 

Krátky príbeh zo sveta

Lukianenkov svet Hliadok je pomerne obsiahly, ale pred účasťou na LARPe nie je potrebné čítať 6 kníh. Tento krátky príbeh vám povie všetko, čo je potrebné.