Close

Kúzla/schopnosti

Všetky tieto kúzla sú vyvinuté na použitie proti Iným. Použitie na bežného človeka môže mať nežiadúce negatívne účinky. 

Kúzla 7. kategórie

Kúzla tejto kategórie dokáže používať každý Iný.  


Lužinova obrana

Ide o obrané kúzlo, ktoré je možné zoslať aj na inú osobu. 

Redukuje výsledné zranenie o 1 stupeň.

Efekt: 1 boj/ 1 hodina 

Stojí 20 magov

Liečiteľ zosiela za polovicu magov.

Každý môže mať len 1 aktívne obranné kúzlo. 

Liečenie ľahkého zranenia

Liečivé kúzlo, dokáže liečiť ľahké zranenia.

Efekt: okamžitý.

Stojí 20 magov 

Dokážu sa naučiť iba liečitelia. 

Press - zatlačenie

Telekinetické zatlačenie a držanie človeka alebo iného nižšej kategórie.

Efekt: okamžitý.

Stojí 20 magov + 10 za každú kategóriu/človeka


Závoj - zmena čŕt tváre

Kúzlo spôsobujúce ilúziu zmeny čŕt tváre. Výsledná podoba je veľmi príťažlivá a dôveryhodná. Znázorňujeme závojom. 

Mág s vyššou kategóriou ako zoslaný závoj vidí pravú tvár. 

Efekt: 1 hodina.

Stojí 20 magov + 10 za každú kategóriu/človeka.

Dokážu sa naučiť len vedmy.

Ticho

Umlčí človeka a Iného nižšej kategórie. Ak toto kúzlo platí na mága, nemôže zosielať kúzla, môže iba aktivovať amulety. 

Nepôsobí na Iných s vyššou kategóriou.

Efekt: 1 hodina.

Stojí 20 magov + 10 za každú kategóriu/človeka.


Kúzla 6. kategórie

Dokážu používať mágovia 6. kategórie a obratníci 4. kategórie.

V prípade, že sa kúzla pokúsi použiť mág na nižšej kategórii, nebudú fungovať.

Odhalenie jedu

Odhalí či je jedlo/pitie otrávené. Neodhalí jedy na vyššej kategórii.

Efekt: okamžite.

Stojí 50 magov + 10 za každú kategóriu.


Gremlin

Zruší kúsok techniky a mechaniky na ekvivalentnej úrovni. 

(6-Bicykel, 5-pištoľ, 4-auto, 3-mobil, 2-počítač)

Efekt: okamžite.

Stojí 50 magov + 10 za každú kategóriu.

Chodobeh

Spôsobí zrýchlenie pohybov. Ak utekáte, chytí vás len mág, ktorý kúzlo zošle na vyššej kategórii. Môžete sa pokúsiť utiecť pred bojom, ešte pred porovnaním bojovej zručnosti. 

Zraneného chodobeh zrýchli na úroveň nezraneného. 

Efekt: 1 hodina.

Stojí 40 magov + 10 za každú kategóriu.

Maskovanie

Dokáže zamaskovať kategóriu Iného pred nižšou kategóriou.

Efekt: 1 hodina.

Stojí 40 magov + 10 za každú kategóriu.

Dezintegrácia (nemagického predmetu)

Nenávratne zničí akýkoľvek nemagický predmet.

Efekt: okamžitý

Stojí 60 magov 

Kúzla 5. kategórie

Dokážu používať mágovia 5. kategórie a obratníci 3. kategórie.

V prípade, že sa kúzla pokúsi použiť mág na nižšej kategórii, nebudú fungovať.

Šerá schránka

Dokáže schovať predmet v šere. Vytiahnuť ho môže len osoba určená pri vytváraní schránky alebo mág, ktorý použije vyššiu kategóriu sily. Môže byť na ňu uvalené dodatočné ochranné kúzlo.

Efekt: do zničenia.

Stojí 160 magov + 20 za každú kategóriu.

Na jej zoslanie je nutné vstúpiť do šera, kde je cena za zosielanie kúzel dvojnásobná (už počítané).

Prelomenie kúzla

Zruší dlhodobé kúzlo rovnakej alebo nižšej kategórie. Je potrebné cieliť na konkrétne kúzlo. (Na iné nebude fungovať.)

Efekt: okamžite.

Stojí 60 magov + 10 za každú kategóriu.

Energetická sieť

Znemožní pohyb Inému a človekovi na nižšej kategórií.

Efekt: 2 minúty.

Stojí 50 magov +10 za každú pridanú kategóriu/človeka/0,5 minút

Kúzla 4. kategórie

Dokážu používať mágovia 4. kategórie a obratníci 2. kategórie.

V prípade, že sa kúzla pokúsi použiť mág na nižšej kategórii, nebudú fungovať.

Sféra maskovania

Vytvorí okruh, ktorý bežní ľudia ignorujú, Iní nižšej kategórie majú problém sa na dané miesto sústrediť, takže nemôžu zosielať kúzla. Pôsobí na miesto v polomere 5 metrov.

Efekt: 1 hodina.

Stojí 60 magov + 10 za každých 5 metrov do polomeru. 

Freeze

Ľudia a Iní nižšej kategórie stuhnú v priestore a čase. Nemôžu sa hýbať a myslieť, ale ani im nemôže byť ublížené. Tiež sa s nimi nedá pohnúť. 

Efekt: 5 minút. 

Stojí 80 magov + 10 za každú pridanú kategóriu/človeka


Šerá modlitba

Ničí nemŕtvych nižšej kategórie.

Efekt: okamžitý.

Stojí 70 magov + 10 za každú kategóriu/cieľ naviac


Liečenie stredného zranenia

Liečivé kúzlo, dokáže liečiť stredné zranenia.

Efekt: okamžitý.

Stojí 70 magov 

Dokážu sa naučiť iba liečitelia. 

Kúzla 3. kategórie

Dokážu používať mágovia 3. kategórie a obratníci 1. kategórie.

V prípade, že sa kúzla pokúsi použiť mág na nižšej kategórii, nebudú fungovať.

Morfeus (na osobu)

Uspí ľudí a Iných nižšej kategórie. Nepôsobí ihneď, najskôr je osoba ospalá, až potom zaspí. 

Efekt: 5 minút. 

Stojí 60 magov + 10 za každú kategóriu/cieľ. 


Morfeus (na miesto)

Uspí ľudí a Iných nižšej kategórie. Nepôsobí ihneď, najskôr je osoba ospalá, až potom zaspí. Pôsobí v polomere 5 metrov. 

Zosielateľ musí počkať kým obete zaspia. Pôsobí v okolí zosielateľovej magickej značky. 

Efekt: 5 minút. 

Stojí 70 magov + 10 za každú kategóriu – zvýši polomer o 5 metrov. 


Dezintegrácia ( magického predmetu)

Nenávratne zničí akýkoľvek magický predmet

Efekt: okamžitý

Stojí 130 magov 


Úprava spomienok

Pozmení akúkoľvek jednu spomienku

Efekt: permanentný/po Prelomenie kúzla

Stojí 100 magov +10 za každú kategóriu/človeka


Prelomenie kúzla - miesto

Zruší všetky kúzla rovnakej alebo nižšej kategórie v danom rádiuse vrátane bojových. 

Efekt: okamžitý

Stojí 90 magov +10 za každú kategóriu zvíši polomer o 5m


Kúzla 2. kategórie

Dokážu používať mágovia 2. kategórie a obratníci mimo kategórie.

V prípade, že sa kúzla pokúsi použiť mág na nižšej kategórii, nebudú fungovať.

Liečenie ťažkého zranenia

Liečivé kúzlo, dokáže liečiť ťažké zranenia.

Efekt: okamžitý.

Stojí 90 magov 

Dokážu sa naučiť iba liečitelia. 

Thanatos

Smrť cieľa vyššej/slabšej kategórie, neplatí na nemŕtvych. 

Efekt: okamžite.

Stojí 90 magov + 10 za každú kategóriu.

Liečitelia sa nedokážu naučiť. 

Tretie oko

Varuje pred útokom. Cieľ nie je v boji prekvapený.

Efekt: 1 hodina

Stojí 100 magov + 10 za každú kategóriu.

Bojové kúzla

Iba tieto kúzla sa dajú použiť v boji a všetky určitým spôsobom ovplyvňujú bojovú zručnosť. 

Keďže ich zoslanie určitý čas trvá a vyžaduje sústredenie musia byť zoslané PRED bojom kde už narozdiel od ostatných sústredenie nevyžadujú. Ak nejde kúzla nachystané nemôžu byť počítané do bojovej zručnosti. 

Takto môže byť nachystané útočné kúzlo 15 minút. Potom stratí účinnosť a je nutné ho zoslať a zaplatiť znovu. 

Energetický útok - 7. kategória

Ide o útok energiou. (Pri hraní spôsobí ľahké zranenie)
Pridáva 1 bod do bojových zručností. 

Efekt: okamžitý.

Stojí 20 magov

Liečitelia nevedia zosielať. 

Fireball - 4. kategória

Útok ohnivou guľou.  (Pri hraní spôsobí stredné zranenie)

Pridáva 2 body do bojovej zručnosti.

Efekt: okamžite.

Stojí 70 magov

Liečitelia nevedia zosielať. 

Krištáľová obrana - 4. kategória

Ide o silnejšie obranné kúzlo, ktoré môže byť zoslané aj na inú osobu.

Pridáva 2 body do bojovej zručnosti. 

Efekt: 1 boj/ 1 hodina

Stojí 60 magov 

Liečiteľ zosiela za polovicu magov.

Každý môže mať len 1 aktívne obranné kúzlo. 

Trojité ostrie - 3. kategória

Vyšle 3 ostria na 3 rôznych ľudí a zraní ich. (Pri hraní spôsobí 3 ľuďom stredné zranenie.)

Pridáva 2 body do bojovej zručnosti

Efekt: okamžite. 

Stojí 100 magov

Liečitelia nevedia zosielať. 

Šaabov korbáč - 2. kategória

Korbáč ohňa, ktorý útočí na cieľ a zraňuje. (Pri hraní spôsobí ťažké zranenie)

Pridáva 3 body do bojovej zručnosti.

Efekt: okamžite.

Stojí 80 magov

Liečitelia nevedia zosielať. 

Diamantová obrana - 2. kategória

Najsilnejšie obranné kúzlo, ktoré môže byť zoslané aj na inú osobu.

Pridáva 3 body do bojovej zručnosti.

Efekt: 1 boj/1 hodina

Stojí 100 magov

Liečiteľ zosiela za polovicu magov.

Každý môže mať len 1 aktívne obranné kúzlo. 

Upírske schopnosti

Upírske schopnosti budú platené ľudskou krvou, ktorú upír má v sebe. 

Upír sa dokáže naučiť schopnosti maximálne svojej kategórie. 

7. kategória - Hlas

Človek alebo Iný s nižšou kategóriou musí čo najskôr prísť k tomu, kto ho volá. (Pôsobí prostredníctvom organizátora.)

Stojí 0,1l krvi

7. kategória - Press

Telekinetické zatlačenie a držanie človeka alebo iného nižšej kategórie.

Stojí 0,1l krvi

6. kategória - Hypnóza

Človek alebo Iný s nižšou kategóriou splní jednoduchý príkaz.

Stojí 0,2l krvi

6. kategória - Pazúry

Na rukách upírovi vytvoria pazúry.

Pridáva 1 bod do bojovej zručnosti.

Stojí 0,2l krvi

6. kategória - Spánok

Uspí človeka, alebo Iného nižšej kategórie urobí malátnym.

Stojí 0,2l krvi

6. kategória - Gremlin

Zruší kúsok techniky a mechaniky na ekvivalentnej úrovni. 

(6-Bicykel, 5-pištoľ, 4-auto, 3-mobil, 2-počítač)

Stojí 0,2l krvi

6. kategória - Chodobeh

Spôsobí zrýchlenie pohybov. Ak utekáte, chytí vás len mág, ktorý kúzlo zošle na vyššej kategórii. Môžete sa pokúsiť utiecť pred bojom, ešte pred porovnaním bojovej zručnosti. 

Zraneného chodobeh zrýchli na úroveň nezraneného. 

Stojí 0,2l krvi

5. kategória - Prelom kúzlo

Zruší dlhodobé kúzlo rovnakej alebo nižšej kategórie. Je potrebné cieliť na konkrétne kúzlo. (Na iné nebude fungovať.)

Stojí 0,3l krvi

5. kategória - Súboj myslí

Upír si môže podriadiť upíra nižšej kategórie. 

Stojí 0,3l krvi

4. kategória - Sféra maskovania

Vytvorí okruh, ktorý bežní ľudia ignorujú, Iní nižšej kategórie majú problém sa na dané miesto sústrediť, takže nemôžu zosielať kúzla. Pôsobí na miesto v polomere 5 metrov.

Stojí 0,4l krvi

3. kategória - Hmla

Upír sa dokáže premeniť na hmlu. Dokáže sa tak dostať do akéhokoľvek priestoru, ktorý nieje vzduchotesne zabezpečený. 

Stojí 0,5l krvi

2. kategória - Premena

Upír sa dokáže premeniť na netopiera, bude to však netopier o veľkosti človeka. Fakt veľký netopier. 

Stojí 0,6l krvi