Close

Aktuality

Opätovný presun 6. Epizódy

na 25-26.9.2020

Vzhľadom na to, že sa prekrývame s inou väčšou akciou, rozhodli sme sa Epizódu 6 posunúť o týždeň. Nový dátum je 25-26.9.2020. Všetky doteraz zakúpené lístky samozrejme zostávajú v platnosti, rovnako ako aj vaše registrácie. Zároveň tiež od 1.7. znovu otvoríme možnosť sa registrovať na Epizódu 6 ak to niekto nestihol a chcel by prísť. Ak niekomu nový dátum nevyhovuje, poprosíme aby nám ozval na mail hliadky@event-horizon.sk. Tešíme sa na vás a zostaňte zdraví.

Presun 6. Epizódy na 2-3.10.2020

Vzhľadom na aktuálnu situáciu sme sa aj my rozhodli byť zodpovední a posunúť šiestu epizódu až na 2. – 3. 10. 2020.

Medziherné akcie budú DOČASNE POZASTAVENÉ. Posledné akcie, ktoré budú vyhodnotené, budú za mesiac február.

Najbližšie akcie, ktoré budeme prijímať, budú za mesiac júl. Akcie budeme po novom prijímať do POSLEDNÉHO dňa v mesiaci, za ktoré sú akcie zasielané. Akcie za júl môžete zasielať do 31. 7. 2020.

V rámci akcie za júl môžete zhrnúť, čo ste robili za uplynulé mesiace (marec, apríl, máj, jún). Tieto mesiace sa rátajú aj ako mesiace na učenie sa kúzel. Pandémia svet Hliadok nezasiahla – akékoľvek obmedzenia z nášho sveta pre náš herný svet neplatia.

Zakliatia 18.9.2019

Pridali sme novú mechaniku Zakliatí.

Medziherné akcie 1.8.2019

Pripravili sme novú mechaniku medziherných akcií.

Časový harmonogram 8.4.2019

Piatok

 • 16:00-16:10 – registrácia
 • 16:10-18:00 – Workshopy – Caffe del Via Židovská 298/19, spodnom poschodí
 • 18:00-00:00 – Hra

Sobota

 • 12:00-14:00 – možnosť porozprávať sa s organizátorom
 • 14:00-00:00 – Hra

Úprava pravidiel 4.4.2019

Vlkolaci

V premenenej forme získava +7 k bojovej zručnosti (miesto pôvodných 5).

Vlkolak získava energiu z mäsa, ktoré musí pravidelne konzumovať. Požitím pol kilogramu ľudského mäsa sa vlkolakovi obnoví 1 premena. V prípade, že dôjde ku konzumácií celého človeka, si vlkolak doplní všetky svoje vyčerpané premeny. Prístup k ľudskému mäsu je ale prísne regulovaný. Vlkolak, ktorý zatúži po ľudskom mäse, musí požiadať hliadky o povolenie.

Vlkolak je z pohľadu mágie považovaný za nemŕtveho.

Upíri – Nemŕtvosť

Upír je z pohľadu mágie považovaný za nemŕtveho.

Kúzla –  Thanatos

Smrť cieľa nižšej kategórie, neplatí na nemŕtvych.

Vstup do Šera

Pohyb v Šere je označený svetelnou páskou pripnutou na ruke. Pásku si postava nasadzuje opatrne, reprezentujúc tak postupný prienik do Šera. Hladinu Šera, v ktorej sa postava nachádza, spoznáte podľa stavu svetelnej pásky.

 • Realita: bez označenia (náš bežný svet)
 • 1. hladina Šera: postava má nasadenú svetelnú pásku
 • 2. hladina Šera: rýchle blikanie svetla
 • 3. hladina Šera: pomalé blikanie svetla

Vťahovanie do Šera

Vstúpením do Šera prechádzajú spoločne s Iným aj všetky predmety a oblečenie, ktoré má postava momentálne na sebe. V prípade, že postava chce so sebou do šera zobrať inú postavu, musí sa najprv nachádzať na rovnakej hladine Šera/v realite, ako postava, ktorú tam chce zobrať.

Temný mág Alojz chce vtiahnuť do Šera potenciálneho Iného Ferka a tým ho iniciovať.

Alojz sa musí nachádzať v realite, tak isto ako Ferko. Chytí ho za rameno a spolu vstúpia do Šera. Toto isté platí aj pri prechode medzi hladinami Šera.


Ak Iný nechá akýkoľvek predmet v Šere, tak sa behom pár minút rozplynie, Šero ho pohltí. Jediná možnosť ako uchovať predmety v Śere je pomocou Šerej schránky.

Pravidlá pre inventár

Pri výbere inventára vždy myslite na výšku svojho zabezpečenia.

Do inventáru je potrebné napísať predmety, ktoré postava plánuje používať počas hry. Hlavne všetky magické predmety/suroviny, zbrane a rôzne pomôcky.

Postava ale na úvod hry nemôže disponovať amuletom v ktorom sa nachádza kúzlo silnejšej/nižšej kategórie, ako je jeho momentálna kategória, a to bez ohľadu na zabezpečenie.

Pohľad Šerom

Pohľad do šera umožňuje postave vnímať mágiu. Znázorní sa svietením UV pera.
Pri pohľade do šera je postava schopná zistiť:

 • auru: človek, temný Iný, svetlý Iný, ne-iniciovaný Iný
 • kategóriu: výška kategórie
 • mágiu: zistiť prítomnosť mágie v ľuďoch, zvieratách amuletoch a iných predmetoch
 • iné hladiny: vidieť do susediacich hladín šera

Aura

Každá živá bytosť vyžaruje auru. Pri pohľade do šera dokáže Iný rozpoznať jej povahu, a tým určiť či je daná osoba – bežný človek, temný Iný, svetlý Iný alebo ne-iniciovaný. Vo výnimočných prípadoch je možné natrafiť na aury, ktoré nezodpovedajú vyššie spomenutému, sú to anomálie.

Kategória

Na nejakej kategórii sa snažím zistiť tvoju kategóriu.

 • Ak má na sebe protivník kúzlo Maskovanie, nemusí kategóriu oznámiť v prípade, že je pýtajúci sa Iný rovnakej alebo nižšej kategórie, ako zoslané Maskovanie.
 • Ak má na sebe protivník kúzlo Maskovanie, nemusí kategóriu oznámiť v prípade, že je pýtajúci sa Iný rovnakej alebo nižšej kategórie ako zoslané Maskovanie.

Každý Iný môže nazrieť do šera a snažiť sa zistiť kategóriu protivníka.

Herne sa tento akt znázorní svietením UV svetla so slovami.

Na kategórii X sa snažím zistiť tvoju kategóriu.

X predstavuje vašu kategóriu.

Mágia a magické predmety


Zbežným pohľadom do šera vie Iný rozpoznať len či sa jedná, alebo nejedná o magický predmet.

Pri bližšom skúmaní je schopný rozoznať nasledujúce:

 • magická Baterka: je to predmet používaný na uskladnenie mágie, spoločne s touto informáciou zistíš aj počet magov momentálne prítomných v predmete.
 • amulet: predmet, ktorý slúži na uskladnenie kúzla, spoločne s touto informáciou zistíš aj o aké kúzlo sa jedná a jeho kategóriu
 • artefakt: mocný magický predmet, na ktorý bola použitá pokročilá mágia. Bežný Iný vie rozoznať iba to, že ide o artefakt. Iba Iný 2. kategórie a silnejší sú schopný sa pokúsiť identifikovať vlastnosti a účel artefaktu.

Zlepšovanie vlastností.

Vlastnosti môžu stúpať a klesať medzi hrami na základe toho, aké činnosti vaše postavy vykonávali v medzihernom období alebo počas predošlej hry.

Hráč, ktorý má záujem zlepšovať svoju postavu, by mal v predhernom formulári v sekcii “Ako sa zmenili schopnosti” uviesť, ktorú vlastnosť sa snaží zlepšovať a akým spôsobom.

Spôsob a náročnosť takéhoto zlepšenia sa môže výrazne meniť od druhu a stupňa vlastnosti, ktorú sa hráč chce naučiť.

Bojová zručnosť: dlhodobý pravidelný alebo aj krátkodobý intenzívny tréning.

Zabezpečenie: rozbehnutie nového podnikania alebo vhodná investícia.

Kúzla a premeny: kúzla majú špecifický spôsob tréningu. Viac o učení sa kúzel nájdete v sekcii Učenie sa kúzel. Pri premenách potrebuje byť dotyčný vlkolak/obratník v kontakte so svojou animálnou stránkou.

Špeciálne schopnosti

Na hre sa môžu vyskytovať schopnosti, ktoré niektoré z týchto vecí popierajú alebo rozširujú. Je to perk, ktorý rozširuje schopnosti niektorých postáv. Ak sa vám niečo nepozdáva, kontaktujte organizátorov, či daná postava takú schopnosť má.

Boj

Útok vlkolaka alebo obratníka automaticky spôsobí ťažké zranenie. Množstvo zranených je minimálne 1, maximálne polovica neupravenej bojovej zručnosti vlkolaka/obratníka (zaokrúhlené nahor).