Close

TVORBA POSTAVY

Tvorba postavy sa skladá z štyroch častí:

 1. Výber strany (Svetlo alebo Tma) a „povolania“
 2. Rozdelenie 14 bodov do štyroch vlastností
 3. Výber kúzel alebo schopností
 4. Popis postavy

Potom sa už treba len registrovať. 

Táto stránka nadväzuje na pravidlá. 

1. Výber strany

Svetlo

Svetlí sa snažia pomáhať ľuďom a konať dobré skutky. Vo všeobecnosti vedú nesebecký život a energiu získavajú hlavne z pozitívnych emócií ako láska, radosť a šťastie. 

Automaticky to však neznamená, že si nedokážu nájsť ospravedlnenie na páchanie zločinov v zmysle „účel svätí prostriedky“. Zástupca Svetla môže napríklad spreneveriť peniaze, pretože verí, že v jeho rukách poslúžia chudobným.

Za stranu Svetlých si je možné vybrať:

 • svetlého mága
 • mága – liečiteľa
 • mága – obratníka
 • mága – zariekavača


Tma

Zastávajú teóriu, že každý je strojcom svojho šťastia. Ľudí využívajú ako prostriedok pre vlastný prospech a v prípade potreby sa im neštítia ublížiť. Energiu získavajú hlavne z negatívnych emócií ako zlosť, agresia a hnev.

Sú značne sebeckí – čo však neznamená, že sa snažia ovládnuť svet. Príkladom je zástupca Tmy, ktorý zošle na kolegu črevné problémy, aby namiesto neho cestoval na luxusnú služobnú cestu do zahraničia on.

Za stranu Temných si je možné vybrať:

 • temného mága
 • mága – vedmu alebo vedmáka
 • vlkolaka
 • upíra

2. Výber vlastností

Pri výbere vlastností si celkovo rozdeľujete 14 bodov. Na základe vašej voľby tak budú vznikať rôzne silné, bojovo zručné alebo zabezpečené postavy. 

Zmena vlastností bude korešpondovať s vývojom postavy.

(Ak však chcete ísť hrať človeka, rozdeľujete si 7 bodov a po iniciácií sa dozviete ako ďalej.) 

Kategória

Kategória určuje úroveň vašich magických schopností. 

Kúzla

V závislosti na zvolenom povolaní určujú počet mágskych kúzel, obratníckych a vlkolačích premien a upírskych schopností.

Viac o kúzlach a schopnostiach.
Bojová zručnosť

Určuje, aká je postava zručná v boji. Môže byť modifikovaná naučenými kúzlami, zbraňami alebo vecami, ktoré má postava pri sebe.

Zabezpečenie

Kombinácia financií a vplyvu, ktorými postava disponuje.

Modelové postavy

Bežný svetlý mág

Kategória 3 | Kúzla 4 | Bojová zručnosť 3 | Zabezpečenie 4

Adam je mág piatej kategórie, pozná 8 kúzel. Je bojovo zručný ako bežný človek. Má široký okruh priateľov zo školy a z práce, s ktorými udržuje dobré vzťahy, rodinu a stabilnú prácu.

Nebezpečný vlkolak

Kategória 4 | Kúzla 5 | Bojová zručnosť 3 | Zabezpečenie 2

Lenka je vlkolačica štvrtej kategórie. Za deň sa môže päťkrát premeniť a vo vlkolačej podobe sa jej pridáva +5 do bojovej zručnosti, čiže je obstojnou súperkou aj pre silného mága. Pracuje, ale je rada, ak jej každý mesiac ostane 50€.

Zámožný upír

Kategória 2 | Kúzla 4 |  Bojová zručnosť 2 | Zabezpečenie 6

Tomáš je upír šiestej kategórie. Nezosiela kúzla, ale má štyri upírske schopnosti. Je však veľmi dobre zabezpečený a keď potrebuje, môže požiadať o láskavosť niekoľko skupín, ktoré sú mu zaviazané.

3. Výber kúzel/schopností

 • mágovia a liečitelia si vyberajú počet kúzel, ktoré na začiatku ovládajú (1 bod = 2 kúzla)
 • obratníci za 1 vložený bod získavajú 1 kúzlo a 1 premenu za deň
 • vedmy a zariekavači si vyberajú počet kúzel, ktoré vedia vložiť do predmetov (1 bod = 1 kúzlo)
 • upíri si vyberajú počet schopností (1 bod = 1 schopnosť)
 • vlkolaci neovládajú mágiu – počet bodov vo vlastnosti kúzla určuje počet premien (1 bod = 1 premena za deň) 

4. Popis postavy

Keďže situácia v Bratislave je pomerne stabilizovaná čo sa týka postáv, všetky nové postavy do Bratislavy len prichádzajú. A ak chcú pracovať pre Hliadky musia sa prihlásiť u šéfov a dohodnúť sa s nimi. 

Zamyslite sa nad tým, aký život vaša postava doteraz viedla. Čo robila v mladosti? Má rodinu, deti? Ako reagovala na existenciu nadprirodzeného sveta? Patrí k Iným už niekoľko desaťročí?

Ako sa na ňu dívajú jej ľudskí susedia? Je pre nich v niečom výnimočná? Pokladajú ju za človeka, ktorý v živote niečo dosiahol, alebo je pre nich divná troska, s ktorou nechcú mať nič spoločné?

Čo robí v kritických situáciach? Vrhne sa do nebezpečenstva nehľadiac na následky, alebo je prvá, kto sa otočí a zdrhne? Čomu sa venuje večer – vyjde si užívať do mesta, alebo ostane doma s knihou?

Premyslite si charakter postavy, ktorú sa chystáte stvárniť, a stručne nám ju opíšte. Odporúčame, aby ste si vymysleli aj nejakého „kostlivca v skrini“ – niečo, čo ste v minulosti spáchali a bojíte sa, že vám to karma vráti.

Stanovte si cieľ, ktorý chce postava dosiahnuť. Stať sa veliteľom Hliadky. Nájsť vraha svojej manželky. Pomstiť sa pašerákovi, ktorý vás pripravil o peniaze. 

Dlhý popis postavy, história

Anna sa narodila v roku 1970 a žila bežný život s rodinou. Keď mala 25 rokov, premenili ju cestou z práce ilegálne na upírku. Svoj stav stav najprv odmietala, neskôr sa s ním zmierila. Svojho stvoriteľa nepozná, ale ostal po ňom záhadný amulet s inicálkami. Mala manžela, ale opustil ju a dodnes nevie, čo sa s ním stalo. Ako človek mala dieťa, pred ktorým svoj stav tají.

Krátky popis postavy

Opíšte postavu pár vetami. A nezabudnite pridať jej životné moto. 

Temná upírka so silnými morálnymi zásadami. Má ľudskú dcéru menom Michaela, pre ktorej ochranu je schopná urobiť čokoľvek.

Zákon nadovšetko.

Dlhodobé ciele

Nájsť záhadného upíra, ktorý ju premenil. Postarať sa o dobro svojej dcéry.

Ciele na túto hru

Získať informácie o záhadnom amulete. Kontaktovať Dohodárov so žiadosťou o pomoc. Bude sa zaujímať o pozíciu v Hliadke, pretože verí, že si potom nikto netrúfne na jej dcéru.

5. Inventár

Pri výbere inventára vždy myslite na výšku svojho zabezpečenie. 

Do inventáru je potrebné napísať predmety, ktoré postava plánuje používať počas hry. Hlavne všetky magické predmety/suroviny, zbrane a rôzne pomôcky. 


Postava ale na úvod hry nemôže disponovať amuletom v ktorom sa nachádza kúzlo silnejšej/nižšej kategórie ako je jeho momentálna kategória a to bez ohľadu na zabezpečenie. 

Registrácia

Po vytvorení postavy nasleduje už len posledný krok – registrácia. 

Nový hráč vypĺňa 2 formuláre. Formulár registrácie hráča, a formulár registrácie postavy

V registračnom formulári hráča vás požiadame o niekoľko osobných údajov, aby sme vás vedeli kontaktovať. 

V registračnom formulári postavy potrebujeme informácie o vašej postave. Fotku tváre využijeme na výrobu osobných dokladov postavy. Pripojíte tiež obrázok vašej predstavy o osobnej magickej značke (cejchu). Nemusíte sa trápiť s kvalitou – stačí nám aj fotka symbolu nakresleného na papieri. Vyberte si niečo jednoduché, čo zvládnete nakresliť rukou pár ťahmi. Tento magický symbol od nás neskôr dostanete na odznačiku. 

So svojim šerým menom si nemusíte robiť starosti, pridelíme vám ho, ak ho budete potrebovať. 

V závere nám napíšte, čo od hry očakávate – sociálne interakcie, boje, intrigy, špionáž, pašovanie, alebo len užívanie atmosféry a spoznávanie nových ľudí.