Close

Medziherné akcie

Každý hráč môže každý mesiac uskutočniť jednu magickú a niekoľko nemagických akcií.

Magickú akciu je možné využiť na výskum nových kúzel alebo učenie sa existujúcich (môže prebiehať súbežne a ráta sa ako 1 akcia); upíri a vlkolaci môžu použiť svoje nadprirodzené schopnosti. Magická akcia je akékoľvek použitie mágie na obyčajných ľudí (chcem pomôcť bezdomoveckej komunite tým, že začnem mágiou liečiť bezdomovcov) alebo Iných.

  • VÝSKUM: hráč pripojí do formulára schému kúzla, na ktorom pracuje. Organizátori posúdia, či sa schéma zhoduje s efektom, ktorý chce hráč dosiahnuť. Kategóriu a počet magov stanovia organizátori.
  • UČENIE SA: kúzlo 7. kategórie = 1 mesiac; kúzlo 2. kategórie = 6 mesiacov
    Ak sa učíte z hliadkarského grimoára, nepotrebujete učiteľa.
    Upíri sa môžu učiť bez učiteľa, ale učenie trvá 2x dlhšie.

Nemagická akcia sa týka činností, pri ktorých nie je využitá mágia. Môže sa týkať sveta obyčajných ľudí (získavanie nových kontaktov) alebo Iných (na hre sa ku mne dostal magický artefakt a chcem si o ňom zistiť viac informácií).
Počet nemagických akcií, ktoré môže postava urobiť, závisí od stupňa zabezpečenia.

Zabezpečenie
     0-2: 1 nemagická akcia
     3-4: 2 nemagické akcie
     5-6: 3 nemagické akcie
     7: 4 nemagické akcie

Akcie zasielate najneskôr do 15. dňa nasledujúceho mesiaca (t.j. akcie za máj prijímame najneskôr do 15. júna).
Všetky roleplayové akcie, ktoré sa týkajú iného hráča, je potrebné odohrať.
Ak sa niečo učíte od iného hráča, je potrebné, aby obaja účastníci uviedli učenie ako samostatnú akciu, v opačnom prípade to nebudeme brať do úvahy.
Akciami sa nedá postupovať medzi kategóriami.

Medziherné stretnutie hráčov sa počíta ako akcia iba v prípade, že je pri stretnutí potrebný organizátor. Fluffové scény (rozvíjajúce osobný život vašich postáv) sa ako medziherná akcia nepočítajú.

Akcie sa odosielajú prostredníctvom formuláru.


Pár rád ako medziherné akcie písaťAk sa vaša postava v medzihernom formulári o niečo snaží, buďte konkrétnejší.

Hľadám si prácu – ako? Cez internet? Osobne cez známosti? V akom odvetví?

Pátram po stratenom príbuznom – ako? Najmem si detektíva? Využijem svojich kamarátov? Napíšem status na sociálne siete?

Získavam kontakty – ako? V akej sfére? Čo pre to robím? Chcem sa skontaktovať s niekým konkrétnym alebo mi stačí ktokoľvek v obore?

Vám sú všetky tieto otázky síce jasné – ale nám tieto detaily uľahčia vyhodnocovanie vašich formulárov a vaše postavy budú v svojej snahe úspešnejšie.