Close

Iní na strane Svetla - povolania

Iný na strane Svetla sa snažia hlavne používať svoje schopnosti na konanie dobra a chrániť ľudí, prípadne rušia kliatby, ktoré na nich niekto uvalil. Členovia Nočnej hliadky bojujú proti Temným a udeľujú Temným vlkolakom a upírom povolenia na lov ľudí. Zabezpečujú si tým reguláciu a ochranu ľudí. 


 • Mág – Najčastejšia forma Svetlých Iných. Dokáže vchádzať do šera a používať kúzla, ktoré slúžia predovšetkým pre dobro iných. Vzhľadom sa nijako nelíši od bežných ľudí. Energiu čerpá priamo zo šera a nemusí teda konzumovať ani krv, ani mäso.


 • Liečiteľ – Mág, ktorý sa špecializuje len na liečenie, uzdravovanie a pomáhanie. Nedokáže použiť mágiu na ublíženie. Liečitelia najčastejšie pracujú ako lekári, ktorí sa držia Hippokratovej prísahy. 


 • Zariekavač – Iná forma mága, mágiu používa vo veršoch a iba na vkladanie kúziel do predmetov. Dal by sa opísať ako šaman. Často nosí veľa príveskov a amuletov, v ktorých má uložené kúzla. Väčšinou ich používa na ochranu a pomoc ľuďom. Svetlá obdoba Temných vedmákov.


 • Obratník – Ich magická moc je menšia ako u čistých mágov, avšak ich sila spočíva v možnosti premieňať sa na zviera. Obratníci sú pri kontaktnom boji mocní súperi a ak sa dokážu k mágovi priblížiť, bez problémov ho zrovnajú so zemou. V premenenej podobe na nich vplýva povaha zvieraťa, preto sa až tak neriadia rozumom a ľahšie sa splašia. Svetlá obdoba Temných vlkolakov.


Iní na strane Tmy - povolania

Iní na strane Tmy sú úplne normálni ľudia, nie psychopatické beštie. Rozdiel je iba v zmýšľaní – Temní uprednostňujú svoje dobro pred dobrom iných. Na ľudí, ktorí im skrížia cestu, sa neštítia uvaliť kliatbu. Niektorí vstupujú do Dennej hliadky aby mohli viac využívať svoje schopnosti a bojovať za to, aby ich nikto neobmedzoval. 


 • Mág – Je to najčastejšia forma Temných Iných. Vyzerajú ako obyčajní ľudia. Dokážu používať kúzla, ktoré využívajú predovšetkým pre vlastné dobro. Keďže energiu čerpajú priamo zo šera, nemusia ju získavať z mäsa alebo krvi.

 

 • Vedma – (alebo vedmáci, aj keď ich nie je veľa). Obmena Svetlých zariekavačov, ktorá sa vyskytuje u Temných a s mágiou pracuje inak. Vedmy nedokážu so silou pracovať priamo, ale vedia ju pomocou veršov prenášať na predmety, ktoré potom využívajú na samotné kúzlenie. Výroba amuletov, ako sa tieto predmety nazývajú, je ich špecifikum.
  Okrem amuletov vedmy dokážu vytvárať pomocou receptov magické elixíry. Dokážu nimi liečiť zranenia či navracať sily, ale aj zraňovať a škodiť.
  Často vyzerajú ako klasická predstava starej čarodejnice Baby Jagy, no používajú ilúziu mladistvého zjavu. Sú väčšinou obvešané množstvom šperkov, v ktorých majú schované kúzla.


 • Vlkolak – Veľmi podobní obratníkom, avšak vyskytujú sa výhradne u Temných. Všetci Iní vlkolakov považujú za spodinu spoločnosti.
  Nepremieňajú sa len vedome ako obratníci, ale raz za mesiac sa premenia na zviera a potom pár dní v tejto podobe zotrvajú a správajú sa ako zver. Smrteľne ich môže zraniť iba striebro. Pozor, na rozdiel od zaužívaného presvedčenia táto „vlastnosť“ nezávisí od mesačných fáz! Vlkolak dokáže vycítiť, že sa premena blíži, no nie je schopný proti tomu nič spraviť.
  Nedokážu pracovať s mágiou, všetka ich sila smeruje do premeny. Silu získavajú z konzumácie mäsa, pričom najlepší zdroj energie je ľudské. Na lov na človeka musia vlkolaci získať povolenie od Nočnej hliadky, inak im hrozí zničenie.


 • Upír Nižšia temná bytosť, nemŕtvy. Môže žiť v rôznych podobách, často však ide o obyčajných ľudí, ktorí sa upírmi stali náhodou. Môžu chodiť na slnko a do roka premene dokonca dokážu splodiť ľudské dieťa, čiže mnoho ľudí ani len netuší, že ich kolega, kamarát alebo sused je nemŕtvy. Medzi ďalšie mýty o upíroch patria účinky cesnaku a svätenej vody. Naopak im ubližuje alkohol a pri vstupe do obydlia musia žiadať o povolenie.
  Upíri sa živia krvou, zvyčajne zvieracou. Prístup k ľudskej, ktorá má pre nich opojné účinky, reguluje Nočná hliadka, u ktorej sú všetci upíri registrovaní. V prípade porušenia zákona a nelegálneho lovu na človeka im hrozí zničenie.
  Telo upíra drží pohromade mágia, ktorá po smrti (definitívnom zničení) prestane pôsobiť. Telo sa následne zmení podľa toho, ako dlho bol dotyčný upírom – od trošku staršej mŕtvoly cez múmiu až po popol.

Interakcie Iných

Prísaha

Ja Janko Mrkvička, prisahám pri Svetle, že dávam svoj amulet temnej mágyni Janke Mrkvičkovej, bez toho, aby som mal nejaké nepriateľské úmysly, bez toho, aby som sa pokúšal spôsobiť nejaké škody na jej zdraví, duši a vedomí, a bez toho, aby som požadoval nejakú protislužbu. Pokiaľ Janka Mrkvičková príjme moju pomoc, neberie tým na seba ani na sily Temna a Dennej hliadky žiadne záväzky ani povinnosti. Ako výraz vďaky za prijatie tejto pomoci povoľujem Dennej hliadke mesta Bratislava jeden zásah až do 3 kategórie sily vrátane, za čo nepožadujem a ani požadovať nebudem žiadne ústretové kroky z jej strany. Ak svoju prísahu nedodržím, nech ma pohltí šero. Svetlo mi bude svedkom.


Uzatváranie dohody

Obe strany môžu prisahať, že splnia svoju časť dohody, ak svoju časť splní aj druhá strana. Zabezpečujú si tak, že žiadna zo strán dohodu neporuší, inak sa rozplynie v šere.Duel

Každý Iný má právo na duel s iným Iným. Tento duel končí smrťou jednej strany. Do duelu nemôže nikto zasahovať a zvýhodniť jednu zo strán.

Ja, Jožko Mrkvička, príslušník Svetla, vyzývam teba, Janka Mrkvičková, príslušníčka Tmy, na duel. Nech sila šera rozhodne, ktorý z nás odíde živý.