Close

20. októbra 2017

Svetlo a Tma

Tento text bol schválený Dennou aj Nočnou Hliadkou ako edukačná pomôcka na pochopenie druhej strany

 

Svetlo a Tma. Svetlí a Temní. Tieto slová sa v súvislosti so svetom Iných používajú asi najčastejšie. Ale čo to pre nás znamená? Sú Svetlí naozaj zosobnením dobra ako rytieri v žiarivej zbroji? A naopak Temní bezohľadní černokňažníci, ktorím nezáleží na ničom a nikom, len na zničení sveta? Ako sa môžete dočítať v tomto texte, nie je to úplne tak. Svetlý mág môže byť bezohľadný zabijak a naopak Temný vlkolak môže mať srdce zo zlata.

 

Svetlo a Tma totiž nie sú v tomto svete absolútne sily Dobra a Zla. Sú to skôr aspekty Šera, dimenzie, z ktorej Iní čerpajú svoju silu a do ktorej dokážu vstupovať  Každý Iný sa pri svojom prvom vstúpení do Šera „naladí“ na jeden z jeho aspektov a ten následne určuje, akým smerom sa jeho život, častokrát veľmi dlhý, bude uberať. Keď vezmeme do úvahy, že príslušnosť sa neurčuje na základe skutkov, ale pocitov pri prvej návšteve Šera, môže to byť vcelku drastická zmena.

 

Svetlo reprezentuje kolektívne prospech, vyššie dobro. Iný, ktorý čerpá svoju moc zo Svetlej podstaty Šera, má na pamäti v prvom rade prospech kolektívu pred samým sebou. Môže ísť o susedskú komunitu, kolegov v práci alebo ľudstvo všeobecne. Môže napríklad zmanipulovať pomocou mágie voľby na starostu, lebo je presvedčený, že jeho kandidát toho pre obyvateľov spraví najviac, alebo pomocou jasnovideckých schopností vyhrať na dostihoch kopec peňazí, ktoré daruje na charitu. Krásnym príkladom je snaha Svetlých o zavedenie systému, kde každý bude mať všetkého dostatok podľa jeho potrieb v krajinách bývalého ZSSR.

 

Tma naopak reprezentuje individuálny prospech, filozofiu „každý sám za seba“. Tí, ktorí patria k Tme, preto vždy myslia najprv na to, ako pomôcť sebe, a až po tom sa zaujímajú o svoje okolie. Neznamená to ale, že im na ich okolí nezáleží. Sú však presvedčení, že ich ambície sú dôležitejšie. Na druhú stranu, keď sa dostanú na post starostu oni, určite sa postarajú o svojich obyvateľov lepšie než obyčajný človek. A určite si zaslúžia vyhrať tú exotickú dovolenku viac než ich kolegovia.

 

Svetlo a Tma teda nereprezentujú dobro a zlo. Obidve reprezentujú dobro, ale každé z iného uhla pohľadu. Pretože tak, ako sa píše vo Veľkej Dohode, Náš boj by dokázal celý svet zničiť. A my všetci chceme žiť. V Šere totiž naozaj nie je rozdiel medzi absenciou Svetla a absenciou Tmy

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *